Grąžinimas

 Grąžinimo taisyklės

Norėdami grąžinti prekes turite susipažinti su šiuo metu galiojančiais LR įstatymais, kuriais betarpiškai vadovaujasi UAB Destinatus. Nuoroda į įstatymą: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=141450

Grąžinimo sąlygos

UAB Destinatus įsipareigoja grąžinti sumokėtus pinigus už netinkamos kokybės prekes, jeigu prekės netinkama kokybė pasireiškia gamybiniu defektu arba neatitikimu gamintojo nurodytoms specifikacijoms. Pinigai negrąžinami už tas prekes, kurios buvo pirktos ne iš UAB Destinatus arba kurios tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadintos (paveiktos cheminėmis medžiagomis, atvira ugnimi, aukšta temperatūra, aštriais objektais ir t.t.), arba jeigu buvo pažeistos prekės naudojimo ar saugojimo taisyklės, arba prekės naudotos netinkamai ar ne pagal paskirtį. Prekės gali būti grąžintos pardavėjui per 7 dienas nuo jų pristatymo dienos, jei jos neatidarėte, nenaudojote ir nepažeidėte gamintojo pakuotės. Jūs turite atsiųsti el. pranešimą adresu info@dio.lt arba susisiekti nurodytais telefonais. Pranešime privalu nurodyti sąskaitos numerį, prekės pavadinimą, kiekį. Būtina naudotis kurjerių tarnybos paslaugomis. Svarbu prekę supakuoti, kad gabenant ji nebūtų pažeista. Grąžinamos prekės pristatomos adresu: UAB Destinatus Didlaukio g. 74-32, LT-08325 Vilnius  UAB Destinatus perves pinigus į Jūsų sąskaitą, kai tik prekė bus grąžinta ir įsitikinus, kad prekė atitinka grąžinimo sąlygas bei taisykles.